MVO

Bij Unimop BV proberen we maatschappelijk verantwoord te ondernemen en aandacht te hebben voor de maatschappij waarin we functioneren. Dat doen we aan de hand van 3 aspecten die ook wel aangeduid worden als de 3 P’s; People, Planet en Profit.

People

In de bedrijfscultuur van Unimop BV gelden nog steeds de waarden van het familiebedrijf dat het was, waarbij goede communicatie en respect op nummer 1 staan voor de medewerkers.  Er zijn korte lijnen, waardoor betrokkenheid en helderheid bij de dagelijkse werkzaamheden centraal staan. Iedereen heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, waaruit de nodige voldoening en waardering voortvloeit. Het rendement is duidelijk zichtbaar: wij hebben tevreden medewerkers en een zeer laag ziekteverzuim. Diezelfde helderheid en betrokkenheid verwachten wij ook van en naar onze leveranciers/klanten, om tot een goed “partnership” te komen. Onze leveranciers zijn Europees, waardoor ze aan bepaalde wettelijke Europese eisen voldoen, waaronder bijvoorbeeld geen kinderarbeid.

Planet

Unimop BV werkt met Europese leveranciers die er naast Unimop BV zelf zorg voor dragen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. We recyclen verpakkingsmaterialen. Daarnaast werken wij alleen met transporteurs die het milieu ook hoog in het vaandel hebben. Door bijvoorbeeld alleen te rijden met volle trucks.

Profit

Unimop BV wil waarde creëren. Voor onze klanten doen we dat in het aanleveren van producten en advies voor projecten, voor onze medewerkers door werk te bieden dat meer is dan een baan. De winstgevendheid van al onze activiteiten wordt bij Unimop BV. beoordeeld op twee aspecten: bedrijfseconomische winst en maatschappelijke winst.

Bedrijfseconomische winst

Bedrijfseconomische winst is van belang voor de continuïteit van Unimop BV. en voor noodzakelijke investeringen. De winst komt in eerste instantie ten goede aan het eigen vermogen en daarmee aan de waarde van Unimop BV. Dit is een investering in continuïteit, met als concreet doel om als hoogwaardig leverancier en goede werkgever invulling te kunnen blijven geven aan onze ondernemingsmissie. Duurzame winst betekent in dit verband ook kritisch kijken naar leveranciers, banken en klanten. We streven naar een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. We werken samen met betrouwbare partners.

Maatschappelijke winst

Maatschappelijke winst is minder tastbaar en niet duidelijk in indicatoren te vatten. Unimop BV is actief in de economie als inkoper van goederen bij andere bedrijven binnen Europa. Als maatschappelijke winst zien we ook onze bijdragen aan verbeteringen in allerlei “publieke” voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het schoonhouden van onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, voedingsmiddelen fabrieken enzovoorts.